Project

Aansluiting TU en eiwitagenda

Het doel van dit project is om een duurzame Lupineketen te realiseren. Hiertoe wordt ingezoomd op: 1) inpasbaarheid in bouwplan, 2) veredelingsraagstukken, 3) gezondheidseffecten voor mens en dier en 4) verwerkingskwaliteit Lupine.

Activiteiten

Met het budget van 2012 zijn verkenningen verricht, gericht op bovenstaande punten. Er is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de teeltvraagstukken die samenhangen met de teelt van lupine. Er is grote behoefte aan beter presterende rassen met een laag alkoidgehalte. Een hogere opbrengst in combinatie met betere weerbaarheid tegen een groot aantal schimmelziekten zijn van groot belang om lupine een plaats te laten veroveren in het bouwplan.  De kansen die veredeling biedt zijn in kaart gebracht op basis van veredelingsresultaten van de gele, witte, blauwe en de Andes lupine. Voor deze laatste biedt de hybride veredelingstechniek waarschijnlijk goede mogelijkheden.

Resultaten

Veredeling: in een uitgebreid literatuuronderzoek is aandacht geschonken aan de kenmerken van de 4 soorten lupine: Lupines Albus (wit), Lupines angustifolius (blauw), Lupinus luteus (geel) en Lupinus mutabilis (Andes lupine). Hierbij is gekeken naar opbrengstpotentie (en –ontwikkeling), ziektegevoeligheid en geschiktheid als veevoer of voor humane voeding. Bij ziekten spelen de gevoeligheid voor voetziekten en/of stengelrot door fusarium, sclerotinia, botrytis en anthracnosa, alsmede de gevoeligheid voor schimmelziekten).

Teelt: in samenwerking met LBI en Kiemkracht is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van relevante teeltvraagstukken die aan de orde zijn bij inpassing in bouwplan. Hierbij is gekeken naar rhizobia, zaaimoment en zaaidichtheid, chemische onkruidbestrijding in relatie tot beregening, ziekten- en plagen, de mogelijkheden van mengteelten, bemesting en nematoden.