Project

Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermings- middelen uit lozingswater

De komende tijd worden forse investeringen gepleegd door ondernemers uit de tuinbouw, omdat zij tenminste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen dienen te verwijderen uit hun lozingswater. Dit onderzoek richt zich primair op een bestendige oplossing met minimaal onderhoud en lage exploitatiekosten.

De tot nu toe beschikbare technieken lenen zich onvoldoende hiervoor, zeker bij lozing op een rioolstelsel. In dit project wordt daarom een voor de glastuinbouw nieuw zuiveringsconcept onderzocht op verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen, gebaseerd op twee processen: biologische zuivering en adsorptie. Dit wordt binnen de drinkwatersector al decennia succesvol toegepast om microverontreinigingen, waaronder gewasbeschermingsmiddelen, uit oppervlaktewater te halen, zodat drinkwater van onberispelijke kwaliteit kan worden geleverd. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid (Proof of Concept) om specifiek gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen uit het effluent van tuinbouwbedrijven, op basis van biologische en/of adsorptieve processen.

Dit project levert unieke nieuwe kennis op over adsorptie- en afbraakroutes voor gewasbeschermingsmiddelen onder verschillende praktijkscenarios, bijvoorbeeld welke bacteriƫn/consortia hierin betrokken zijn en wat de ideale groeiomstandigheden hiervan zijn, hoe de biologische stabiliteit van deze gemeenschap is over langere tijd en hoe deze gemeenschap omgaat met omgevingsfluctuaties. Dit project richt zich op onderzoek naar de toepasbaarheid van fysisch/chemische en biologische processen uit de watertechnologie in de tuinbouw. Naast directe economische- en veiligheidsvoordelen levert dit ook een groener imago op.

Publicaties