Project

AF15105 Vermindering fosforexcretie door biologisch gehouden varkens en pluimvee

Het streven is de fosfaatexcretie van biologisch gehouden varkens en pluimvee metten minste 10% te reduceren en daarmee de afzetruimte van de mest navenant tevergroten. Tevens verwachten we kennis te genereren, waarmee ammoniakvervluchtiging tegen gegaan kan worden.