Project

Afrikaanse paardenpest vaccinontwikkeling

Het project heeft als doel modified-live vaccins te produceren tegen elk van de 9 serotypen van het Afrikaanse paardenpest virus (AHSV). Omdat de meeste veldisolaten van AHSV in celcultuur geen hoge titers bereiken, zal er een isolaat geselecteerd worden, dat wel hoge titers bereikt.

Publicaties