Project

ARROSTA

De koraalriffen van de Caribisch Nederlandse eilanden St. Eustatius en Saba zijn van groot ecologisch en economisch belang. De afgelopen decennia is de kwaliteit van dit ecosysteem echter ernstig achteruit gegaan. Door een opeenstapeling van bedreigingen is de hoeveelheid driedimensionale structuur op het rif afgenomen. Herbivore sleutelsoorten, zoals de zee-egel, zijn verdwenen door een gebrek aan schuilplaatsen. Het gevolg is dat het rif overwoekerd wordt met algen, die nieuwe koraalaanwas bemoeilijken en zo voorkomen dat het rif zich herstelt; het ecosysteem zit vast in een neerwaartse spiraal. In dit project onderzoekt WMR samen met Hogeschool van Hall-Larenstein (HVHL) de mogelijkheid om artificiele riffen in te zetten ten behoeve van koraalrifherstel rond Saba en St. Eustatius. Artificiële riffen zorgen voor een directe toename van driedimensionale structuur. Ze worden wereldwijd in toenemende mate gebruikt, maar de doeltreffendheid hangt in sterke mate af van hoe er rekening is gehouden met de lokale omstandigheden en doelstellingen.

Het koraalrif rondom de Nederlandse Caribische eilanden St. Eustatius en Saba is in slechte staat. De bedekking van het rif met steenkoraal, het rif bouwende koraal, is de afgelopen decennia afgenomen van gemiddeld 70 tot minder dan 5 procent. Koralen vormen een driedimensionaal habitat dat fungeert als golfbreker, schuilplaats en kraamkamer voor jonge vis en andere rif organismen. Door een opeenstapeling van bedreigingen, zoals koraalziektes, orkanen en "coral bleaching", is dit habitat bijna geheel verdwenen. Hierdoor is de hoeveelheid driedimensionale structuur op het koraalrif afgenomen en heeft dit heeft een negatief effect op de biodiversiteit, de vissstand en kusterosie. Zowel de natuur als de economie heeft ernstig te lijden onder de slechte conditie van het rif. Als er niets wordt gedaan om deze trend stop te zetten, dan wordt verdere afname van riffen en ecosysteemdiensten voorspeld.

In dit project worden verschillende soorten artificiële riffen gebouwd van lokaal natuursteen en van veelgebruikte "reef balls". om te onderzoeken hoe kustriffen mogelijk kunnen bijdragen aan koraalrifherstel.

De functionaliteit van de verschillende soorten artificiële riffen wordt bepaald door gedurende anderhalf jaar de vestiging van zee-egels, vissen en koraal te onderzoeken en deze gegevens te vergelijken met het natuurlijke koraalrif. Na afloop van dit project zal duidelijk zijn welk type artificieel rif het meest geschikt is. Daarnaast wordt duidelijk wat het effect is van het gebruikte materiaal en het aanbrengen van extra schuilplaatsen op de functie van artificiële riffen. Tenslotte wordt inzicht gegeven in hoeverre artificiële riffen een bijdrage leveren aan het herstel van aangrenzende gebieden. De resultaten zullen duidelijk maken hoe artificiele riffen breder ingezet kunnen worden ten behoeve van koraalrifherstel. 

Publicaties