Project

Attributie Campylobacter

Gastro-enteritis infecties veroorzaakt door Campylobacter betekenen jaarlijks een aanzienlijke gezondheidslast. In Nederland waren er in 2007 naar schatting 75.000 gevallen van klinische campylobacteriose in de algemene bevolking.

Modelschattingen op basis van Nederlandse sera laten zien dat er misschien per persoon gemiddeld zelfs wel een keer per jaar een infectie wordt doorgemaakt met, gelukkig, meestal een asymptomatisch verloop.

Doelstelling

Het doel van dit project is het uitvoeren van moleculaire typering om op basis hiervan te komen tot een attributieschatting vanuit de verschillende bronnen voor humane campylobacteriosis (typering uitgevoerd door CVI – de analyse van de gegevens door RIVM). Bepalen effectiviteit van crust-freezing en vaststellen of productkwaliteit wordt beïnvloed.

Aanpak en tijdspad

De activiteiten bestaan uit microbiologische en moleculaire laboratoriumactiviteiten.

Resultaten

Database met de  MLST gegevens van diverse Campylobacter stammen.

De resultaten worden in een rapport voor de verschillende overheden samengevat. Met de overheden zal worden bediscussieerd wat voor mogelijke implicaties de resultaten kunnen hebben voor het beleid.

Publicaties