Project

Beslissingsstrategieën en sociale mechanismen bij groene innovatie

Als vervolg op de vaststelling van de recente Natuurvisie van de Rijksoverheid en de daarin ingezette lijn van natuurinclusieve landbouw spelen momenteel actuele beleidsvragen over hoe boeren in ons land ertoe te bewegen zijn om bedrijfsbeslissingen te nemen in de richting van natuurinclusieve landbouw. Vraag is dan waarop het beleid moet aangrijpen om boeren deze beweging te laten maken.

Als vervolg op de vaststelling van de recente Natuurvisie van de Rijksoverheid en de daarin ingezette lijn van natuurinclusieve landbouw spelen momenteel actuele beleidsvragen over hoe boeren in ons land ertoe te bewegen zijn om bedrijfsbeslissingen te nemen in de richting van natuurinclusieve landbouw. Vraag is dan waarop het beleid moet aangrijpen om boeren deze beweging te laten maken. Wat zijn de beslissings-strategieƫn van boeren inzake natuurinclusieve landbouw? Wat zijn de sociale mechanismen in het volgen of niet volgen van koplopers op dat gebied? Wat is de sterkste incentive om een beweging naar natuurinclusieve landbouw op gang te brengen? Waar in de keten grijpt die incentive aan? (boerenbedrijf, consument, verwerkingsbedrijf, enz.) en waar zitten mogelijke belemmeringen in de keten om die beweging te maken? Daar gaan we in dit project op in.

Publicaties