Project

Bestandsmodel voor de Rode aal

De Europese Unie vraagt alle lidstaten om hun aalbeheerplannen te evalueren en vraagt daarbij om een beschrijving van de voorgestelde en de daadwerkelijk gerealiseerde maatregelen, en in welke mate deze hebben bijgedragen aan de hoeveelheid naar zee ontsnappende geslachtsrijpe paling.

Doelstelling

Ook wordt om een aantal specifieke schattingen gevraagd. De belangrijkste daarvan zijn schattingen over de hoeveelheid ontsnappende geslachtsrijpe paling 1) op dit moment, 2) in de historische situatie toen de palingstand optimaal was (Nederland heeft dit al in het aalbeheerplan) en 3) wanneer in de huidige situatie alle door mensen geïnduceerde sterfte wordt vermeden. Het doel van dit project is om een rekensystematiek te ontwerpen om bovenstaande vereiste schattingen te kunnen maken.

Beoogd resultaat

Het resultaat van 2011 was een eerste versie van het rode aal model. In dit jaar is dit model gebruikt om schattingen te maken van de hoeveelheid extra naar zee ontsnappende geslachtsrijpe paling door de sluiting van de visserij in gebieden waar gehaltes aan dioxines boven het wettelijk gestelde limiet waren.

In 2012 wordt het model gebruikt om de huidige hoeveelheid naar zee ontsnappende geslachtsrijpe paling te bepalen en om de geschatte hoeveelheid naar zee ontsnappende geslachtsrijpe paling te bepalen indien in de huidige situatie alle door mensen geïnduceerde sterfte wordt vermeden.

Werkwijze

In 2011 is er een rode aal model opgesteld gebruikmakend van bestaande modellen, surveys, data en brede Nederlandse expertise/knowhow die aanwezig is bij overheden, universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven. In 2012 werd het rode aal model geparametiseerd en vond er een postevaluatie en een eventuele aanpassing van het model plaats.

Publicaties