Project

Biobased bio-afbreekbare netten voor land- en tuinbouw toepassingen

In de land- en tuinbouw worden steeds meer netten gebruikt om de kwaliteit van de gewassen te verbeteren, de opbrengsten te vergroten en de inzet van arbeid te verminderen. De netten zijn na gebruik lastig te recyclen en blijven daarom vaak achter in de bodem die zo vervuild raakt.

In dit project werken Hendriks Graszoden (internationale speler op gebied van teelt en aanleg van graszoden) , Tenax (producent van kunststof netten) en Wageningen Food & Biobased Research samen aan de ontwikkeling van biologisch afbreekbare netten. PTTMCC ondersteunt het project door het leveren van grondstoffen voor het onderzoek. Het project richt zich specifiek op de ontwikkeling van netten voor de graszodenproductie. Deze moeten passen in de huidige productiemethodes en pas vergaan nadat ze hun functie hebben vervuld.

De projectresultaten laten zien dat de snelheid van de biologische afbreekbaarheid van specifieke biobased polymeren gestuurd kan worden door de samenstelling van de materialen aan te passen. Daarnaast wordt er bestudeerd hoe deze polymeren tot netten verwerkt kunnen worden.

Door deze ontwikkelde kennis is het project in staat prototypes van biologisch afbreekbare netten voor graszoden op te leveren. In deze toepassing dienen de netten een jaar lang hun volledige functionaliteit te behouden alvorens het biologisch degradatie proces op gang komt. De kennis die ontwikkeld is op het gebied van gestuurde biologische afbreekbaarheid kan echter ook worden gebruikt voor andere toepassingen in de land- en tuinbouw. Zodoende zijn de uitkomsten van het project ook voor andere teelten en markten interessant. Daarmee kan het project een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van het gebruik van niet-afbreekbare plastics in de land- en tuinbouw en daarbuiten.

Publicaties