Project

BioImpuls, Phytophthora-resistente aardappelrassen

De biologische aardappelproductie staat nog steeds zwaar onder druk, voornamelijk door de grote problemen met de ziekteverwekker Phytophthora infestans die ook weer in 2012 hevig toesloeg. Biologische telers hebben daarom behoefte aan rassen die aangepast zijn aan biologische teeltomstandigheden. Rassen met phytophthora-resistentie zijn nog slechts beperkt beschikbaar. Deze zijn ook van belang voor gangbare telers die chemische middelen willen reduceren.

Doelstelling

Biologische landbouw heeft een voortrekkersrol voor een duurzaam, low-input landbouw systeem. De biologische aardappelproductie staat nog steeds zwaar onder druk, voornamelijk door de grote problemen met de ziekteverwekker Phytophthora infestans.

Biologische telers hebben behoefte aan goed aangepaste en Phytophthora-resistente rassen; deze zijn nog nauwelijks beschikbaar. Dit probleem heeft hoge prioriteit in de biologische teelt, maar is tevens ook van belang voor de gangbare teelt.

Voor het duurzaam telen van aardappelen is naast Phytophthora-resistentie in het blad ook de knolresistentie van groot belang. Daarvoor is het belangrijk te weten welke genen uit de gebruikte resistentiebronnen ook in de knol werken. Met deze kennis kunnen bij het stapelen van resistentiegenen combinaties worden gebruikt die werken in zowel loof als knol.

Het veredelingsproject Bioimpuls is in 2009 gestart om gedurende 10 jaar de biologische aardappelsector middels Phytophthora-resistentieveredeling een impuls te geven. In de eerste 4 jaar is een volwaardig draaiend aardappelveredelingsprogramma gericht op geniteur- en rasontwikkeling voor de biologische sector tot stand gekomen, in nauwe samenwerking met kweekbedrijven en boerenkwekers.

In 2013 wordt het programma voortgezet met onderzoek aan P.i.-knolresistentie.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

 • Opwerken geniteurs voor Phytophthora-resistentie tot hoger niveau
 • Zaden produceren uit nieuwe kruisingen, met stapelingen van P.i. resistentiegenen 
 • Begeleiden boerenkwekers via cursus en veldbezoeken 
 • Publiceren handboek.

Resultaten

 • Zaden (en zaadlijsten) voor kweekbedrijven en boerenkwekers, en voor geniteurontwikkeling en rasontwikkeling
 • 10 derdejaars klonen voor verdere proeven bij handelshuizen
 • Derdejaars klonen van kweekbedrijven en boerenkwekers voor test geschiktheid als geniteur
 • In 2013 worden een verschillende resistentie genen door kruisingen gecombineerd.
 • Overzicht met resultaten proefvelden voor deelnemende kweekbedrijven en hobbykwekers 
 • Handboek: definitieve uitgave Nederlands- en Engelstalig
 • Brochure met eerste resultaten Bioimpuls
 • Kennisverspreiding via hobbykwekersvereniging en velddagen
 • Deelname aan Biovak 2013 en Biologische Aardappeldag
 • Demodagen voor deelnemers Bioimpuls.

Publicaties

Lijst met publicaties en lezingen BioImpuls