Project

Blockchain voor agrifood

Voedselketens worden complexer en minder doorzichtig. Consumenten, overheden en maatschappelijke organisaties maken zich steeds meer zorgen om voedselkwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden. De zorgen uiten zich in een toenemende vraag naar data en informatie over voedsel en voedselproductie. Het aantal certificeringsschemas neemt toe, maar het vertrouwen tussen partijen in de ketens neemt juist af. Aan de betrouwbaarheid van veel claims wordt getwijfeld. Vanuit de maatschappij is er grote behoefte aan transparantie in de voedselketens. Die transparantie is nodig om het vertrouwen in ons voedsel te waarborgen.

Transparantie hoog op de agenda

Transparantie van de voedselketen staat dan hoog op de beleidsagenda. In zijn brief aan de kamer stelt staatssecretaris van Dam:

"De technische ontwikkelingen op het gebied van data en ICT en de inzet ervan bieden kansen voor het realiseren van een duurzaam voedsel productiesysteem."
Staatssecretaris Van Dam

LNV wil daarom inzetten op innovatie in het benutten van (big) data in de voedselketen, toepassing van blockchaintechnologie, implementatie van precisielandbouw en gebruik van satellietdata.

Dit project betreft het opstellen van een projectplan voor de pilotstudie 'Blockchain voor agrifood' (=fase 1 van de pilotstudie').

Publicaties