Project

Blood-feeding midges as models for the role of microbiomes in the transmission of diseases

Microbiomes in natural biotic and abiotic ecosystems can be determining factors in emergence of diseases, and fundamental knowledge on interactions of natural microbiomes with pathogens is lacking. For our study we will use blood-feeding midges as model, because serious viral diseases are transmitted by these midges. 

Microbiomen in natuurlijke ecosystemen, zoals in insecten, landbouwhuisdieren en in planten, zijn vaak bepalende factoren bij opkomst van nieuwe, ziekten. Fundamentele kennis over directe en indirecte interacties van natuurlijke microbiomen met pathogenen is beperkt aanwezig. In onze studie maken we gebruik van bloedzuigende knutten als onderzoeksmodel. In Nederland, maar vooral ook in andere Noord-Europese landen, zijn er ernstige ziekte uitbraken in vee geconstateerd als gevolg van virale infecties overgedragen door knutten, zoals blauwtong en het Schmallenberg virus. Deze knutten kunnen worden opgekweekt in onze laboratoria en we hebben faciliteiten waarbinnen we onderzoek kunnen verrichten met kunstmatig viraal besmet bloed. Het hoofddoel van het onderzoek is om te begrijpen welke rol het knut-microbioom speelt in de efficiëntie waarmee ziekteverwekkers worden overgedragen. Ons onderzoeksteam is interdisciplinair van samenstelling, bestaande uit entomologen, virologen, microbiologen, veterinair specialisten, statistici, bio-informatica specialisten en modellen bouwers. Het is onze bedoeling om een pijplijn te ontwikkeling die beschrijft hoe pathogenen via vectoren worden overgedragen naar mens en dier van micro tot macro schaal, dat wil zeggen van microbioom tot insecten vector tot gastheer-vector interacties en eventuele ziekte risico modellen. Dit onderzoek volgt geheel de lijn die beschreven is binnen het Global One Health concept zoals geformuleerd in het strategische plan van Wageningen UR. Via een serie van experimentele studies brengen we variaties aan in de knut-microbioom samenstelling en we verwachten dat we verkregen fundamentele kennis kunnen omzetten in tastbare resultaten vertaald in ziekte-risico modellen. 

Publicaties