Project

BwN Waddenzeehavens Marconi

Marconi staat voor Maritieme Concepten In beeld. Onder die projectnaam werken verschillende partijen samen aan een versterking van de relatie tussen Delfzijl en de Eems en aan kwaliteitsverbetering van zowel het vasteland als van de Eems zelf. Kwelderaanleg bij Delfzijl is onderdeel van het Marconi-project.

De kwelderaanleg van het Marconi-project is uniek in Nederland. Al eeuwenlang stimuleren we de vorming van kwelders door het aanleggen van bezinkvelden met rijshouten dammen. Echter, in dit geval moeten we eerst sediment aanbrengen op de juiste aanleghoogte, onder het juiste verhang en met voldoende beschutting en bescherming tegen erosie voordat er kweldervorming kan optreden. Het onderdeel “proef kwelderaanleg Delfzijl” is een leren door doen project op het gebied van kwelderontwikkeling.

Marconi Buitendijks richt zich primair op het noodzakelijke herstel van de Eems-Dollard en draagt zo in aanzienlijke mate bij aan de hoofddoelstellingen van het Waddenfonds:

  • Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied door aanleg van kwelderlandschap en pionierkwelders (incl. vogelbroedeiland/hoogwatervluchtplaatsen) en door verwijderen van de griesberg
  • Het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee door verwijderen van de griesberg en door slibopvang van pionierkwelders

Publicaties

Meer informatie