Project

CARVE - een ketenbreed programma tegen voedselverspilling

Jaarlijks wordt in Nederland 25% van het voedsel verspild, wat gelijk staat aan een verspilling van tussen de 105-152 kg per capita per jaar (STV). De Nederlandse overheid heeft de ambitieuze doelstelling uitgesproken om de verspilling voor 2030 met 50% terug te brengen. Binnen de publiek-private samenwerking CARVE werkten de afgelopen jaren bedrijven in de gehele voedselketen samen met onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research aan oplossingen voor dit verspillingsvraagstuk.

Belangrijkste doelstelling van CARVE was kennis en inzichten te ontwikkelen waarmee bedrijven de preventie en reductie van voedselverspilling over de gehele keten kunnen integreren in hun bedrijfsvoering, organisatie en supply chain.

Minder voedselverspilling door samenwerking

Binnen CARVE zijn daarom meerdere initiatieven opgestart die praktische handvatten hebben aangedragen voor het tegengaan van voedselverspilling in de gehele keten. En met resultaat, zo blijkt uit de in totaal zeven pilots waaraan ketenpartners individueel of samen deelnamen. Al deze pilots hebben samen geleid tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid verspild voedsel, mede dankzij het op innovatieve wijze voorkomen, verminderen en het op hoogwaardige wijze verwaarden van nevenstromen in de gehele keten.

Met de succesvolle afronding van CARVE komt de circulaire economie weer een stapje dichterbij en kunnen in de toekomst makkelijker slimme verbindingen in de gehele keten worden gelegd.

De inspirerende eindresultaten van de pilots vind je in de digitale brochure.

Over CARVE

De Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft het onderwerp ‘voedselverspilling’ al jaren hoog op de agenda staan. Na het uitroepen van 2014 als jaar tegen voedselverspilling is er vervolgens in 2015, in samenwerking met Wageningen Food & Biobased Research het Topsector Agri & Food project CARVE (Across supply Chain Action program Reduction of food waste, improved Valorisation & resource Efficiency) opgezet met als doel om voedselverspilling in de agrifoodketen te verminderen of te voorkomen. Belangrijke aanpak hierbij is het vergroten van de bewustwording bij organisaties in de keten en met partijen in die keten inspirerende oplossingen te ontwikkelen om voedselverspilling tegen te gaan.