Project

Conversion of waste by housefly larvae to livestock feed

De veehouderij is op zoek naar alternatieve eiwitbronnen, als gevolg van de verwachte toename van de vraag naar dierlijke producten. Insecten zijn zeer voedzaam en kan dus bijdragen aan dit doel. Bovendien kan het gebruik van insecten helpen het milieueffect van de dierlijke productie te verminderen als insecten hebben de potentie om organische afvalstromen, zoals mest of met huishoudelijk afval, in hoge kwaliteit-insect op basis diervoeders draaien. Dergelijke insecten gebaseerde diervoeders kunnen conventionele voedermiddelen te vervangen door een grote impact op het milieu, zoals vismeel, visolie en sojameel. Het doel van dit onderzoek is om de mogelijke vermindering van deuitstoot van broeikasgassen door opname van larven van de gewone huisvlieggevoed met organische reststromen in de voeding van biggen te verkennen.

Probleemstelling
Kunnen insecten een bijdrage leveren aan het omzetten van afval in voer voor varkens?

Activiteiten
2015: Schrijven van een peer-reviewed wetenschappelijk paper over bovenstaande

Output
Een wetenschappelijk paper waar aan de hand van een LCA-methodiek wordt gekeken naar de duurzaamheid van de inzet van insecten als veevoer.

Expertise
Betrokken onderzoekers krijgen meer inzicht en kennis over insecten en de mogelijkheden die zij bieden bij het sluiten van de kringklopen

Samenwerking / ontwikkeling
Dit leidt tot samenwerking op een nieuw onderzoeksthema waar kennisen ervaring van verschillende Science Groups wordt gecombineerd.

Bijdrage aan uitvoeringsagenda
Het past binnen het thema Sustainable chain design & loop closure omdat wordt gewerkt aan het optimaliseren van een ketenproces.

 

Publicaties