Project

COSMOS

Het COSMOS-project wil Europa minder afhankelijk maken van geïmporteerde kokos- en palmpitvet en castorolie als grondstoffen voor middellange (C10-C14) vetzuren en middellange polymeerbouwstenen. Deze worden gebruikt door de oleochemische industrie om oppervlakte-actieve stoffen, smeermiddelen, weekmakers, hoogwaardige polyamides en andere producten te maken. Om aan de vraag naar Europese grondstofalternatieven voor dit soort producten te voldoen wil COSMOS de oliegewassen Crambe en Camelina ontwikkelen tot winstgevende, duurzame, multi-purpose, non-GMO Europese bronnen voor de productie van oleochemicaliën.

Projectdoelstelling

Het primaire doel van het COSMOS-project (2015-2019) was om waardeketens te ontwikkelen en te optimaliseren voor de oliezaadgewassen Camelina sativa en Crambe abyssinica, en om hun zaadoliën te gebruiken om Europese tegenhangers te creëren voor kokos- en palmpitolie. Deze laatste bevatten hoge gehaltes aan middellange (C10–C14) vetzuren, belangrijke grondstoffen voor allerlei oleochemicaliën in bijvoorbeeldbschoonmaakmiddelen, en personal care-producten. Hiertoe werden moderne plantveredelingsmethoden, scheidingstechnologie, chemie en biotechnologie ingezet.

Highlights

Wageningen Plant Research is erin geslaagd om met moderne veredelingstechnieken als EMS-mutagenese en CRISPR/Cas9 de vetzuursamenstelling van camelina- en crambeolie te verbeteren, en om het gehalte aan zogenaamde anti-nutritionele factoren (bitterstoffen) in de zaden sterk te verlagen. Dit maakt de oliën beter geschikt voor chemische omzetting naar de beoogde middellange vetzuurderivaten, en zorgt ervoor dat de zaadresiduen na olie-extractie als hoogwaardiger veevoer kunnen worden gebruikt. De entomologie-afdeling van Wageningen University was succesvol in het kweken van insectenlarven op rantsoenen van de zaadresiduen van camelina en crambe. Met name larven van de soldaatvlieg bleken goed in staat om het voer om te zetten in waardevolle eiwitten en vetten. De samenstelling van het insectenvet bleek zeer sterk overeen te komen met die van kokos- en palmpitolie, en is dus een aanvullende bron voor de beoogde middellange vetzuurderivaten. Wageningen Food & Biobased Research heeft een enzymatisch proces ontwikkeld om de bijzondere vetzuren uit camelina- en crambeolie te scheiden van de minder waardevolle ‘gewone’ vetzuren, en tegelijkertijd deze gewonere vetzuren om te zetten in waardevolle ingrediënten voor bijvoorbeeld cosmetica en persoonlijke verzorging.

Publicaties