Project

Data Intensive Smart Agrifood Chains

De teelt van aardappelen, granen en ruwvoeders zoals gras en maïs kan aanzienlijk worden verduurzaamd door slim data te verzamelen en deze te gebruiken bij teeltbeslissingen. Het project ‘Data Intensive Smart Agrifood Chains’ (DISAC) ontwikkelt hiervoor sensoren, data-infrastructuren, -analysemethoden en kennis om zo teelten en ketens te optimaliseren. De focus ligt op aardappel- en grasproductie.

DISAC is een privaat-publieke samenwerking die bestaat uit twintig industriële partijen en vier kennisinstellingen.
Binnen het project wordt ook een communicatiestructuur tussen sensoren en landbouwmachines ontwikkeld. Gewasbewerkingen, oogstmomenten en beweiding kunnen zo plaats-specifiek en real-time worden aangepast aan de omstandigheden. Ook bewaring en de verwerking van producten kunnen zo beter gestuurd worden.

Wat levert het op?

Het DISAC-project moet leiden tot:

Kwantitatieve resultaten zijn: 10% opbrengstverbetering en kwaliteitsstijging en 20% minder gebruik van energie en agro-chemicaliën.

Eindgebruikers stellen prioriteiten

Er is gekozen voor een technology pull-aanpak, waarbij eindgebruikers de prioriteiten stellen. De verschillende deelprojecten binnen DISAC zijn geselecteerd door deskundigen van de betrokken ketenpartijen.

  1. N-sensing: Prototype ontwikkeling en toetsen van een nieuwe sensoriek en agro-economische N-adviesmodules voor het GrasMaïs-Signaal (zuivelketen project).
  2. E-pieper: Optimalisatie van kwaliteit in de keten door gebruik te maken van ‘e-pieper’ multi-sensor en data-infrastructuur (akkerbouw-keten project).
  3. Connectivity & Interoperability tussen sensoren, decision support modules en machines verbeteren op een wijze dat de data-infrastructuur robuust en veilig is (IoT - DSS - mechanisatie project).