Project

Diagnostiek van bacterievuur

Op dit moment is geen bevredigende methode voorhanden om bacterievuur (Erwinia amylovora) moleculair te diagnosticeren in plantenmateriaal dat nog geen ziekteverschijnselen vertoont. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving onderzoekt alternatieven om de huidige diagnostiek hiervoor te verbeteren.

Doelstelling

Erwinia amylovora veroorzaakt de quarantaine-ziekte bacterievuur bij vooral appels en peren.

De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn:

  • Ontwikkelen van een verbeterde methode om Erwinia amylovora te isoleren van asymptomatisch plantenmateriaal volgens de wetgeving van de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO 2012/2013)
  • Vaststellen van de diversiteit van E. Amylovora-isolaten in Nederland, met gebruikmaking van geschikte typeringsmethoden zoals bediscussieerd binnen Euphresco II (VNTRs, CRISPRs, AFLPs)
  • Samenwerken met internationale onderzoeksgroepen over deze onderwerpen, binnen het raamwerk van Euphresco II

Plan van aanpak

In 2012 is gewerkt aan de optimalisatie van het isoleren van E. amylovora van asymptomatisch plantenmateriaal. Bij het testen is een subset van twee referentie-isolaten van E. amylovora. Minimaal twee standaardmediums (CCT en SNA-levan) worden gebruikt.

Een beknopt literatuuronderzoek wordt uitgevoerd om alternatieve en veelbelovende cultuurmediums te bepalen.

Te onderzoeken plantenmateriaal wordt bij min 20 graden Celcius bewaard, ge├»nfecteerd met saprofyten, wordt  onderzocht op de remmende werking van deze saprofyten. Daarnaast wordt met een alternatieve techniek (Spiral plating) de groei van E. amylovora onderzocht zonder de remmende werking van saprofytische bacteri├źn. 

Beoogde resultaten

Het project levert een verbeterde methode voor het testen van verdachte houten gewassen op de aanwezigheid van Erwinia amylovora (de plating-methode)

Deze methode wordt besproken met de NVWA en Naktuinbouw voor verbeterde isolatie van E. amylovora van asymptomatisch plantenmateriaal. Ook binnen Euphresco II wordt de verbeterde methode besproken.