Project

Droogte in zandgebieden: effecten voor regionaal handelingsperspectief

In de eerste fase, die loopt tot 31 mei 2019, schetst een onderzoekconsortium onder leiding van adviesbureau KnowH2O het handelingsperspectief voor de waterschappen en provincies en analyseren ze relevante hydrologische scenario's voor landbouw en natuur in de zomer van 2019.

Publicaties