Project

Duurzame biomassa voor BbE

<ul> <li>In de afgelopen jaren is als gevolg van toenemende wereldbevolking en toenemende welvaart de schaarste van natuurlijke hulpbronnen duidelijk in beeld gekomen. Men realiseert zich meer en meer dat onze planeet eindig is en dat gebruik van natuurlijke hulpbronnen leidt tot klimaatverandering en vermindering van biodiversiteit. Een transitie naar een biobased economy wordt voorgesteld als een oplossing. Echter, een grotere productie van biomassa kan leiden tot veranderingen in landgebruik en grote negatieve effecten op de leefomgeving. Het is van groot belang dat biomassa duurzaam geproduceerd wordt. Echter, de veelheid aan certificeringen die door overheden, bedrijven en NGOs zijn opgericht vormen eerder een belemmering dan een hulpmiddel om duurzaamheid te bevorderen.</li> </ul>

Echter, een grotere productie van biomassa kan leiden tot veranderingen in landgebruik en grote negatieve effecten op de leefomgeving. Het is van groot belang dat biomassa duurzaam geproduceerd wordt. Echter, de veelheid aan certificeringen die door overheden, bedrijven en NGOs zijn opgericht vormen eerder een belemmering dan een hulpmiddel om duurzaamheid te bevorderen.

Doelstelling

Er is behoefte aan een wetenschappelijk onderbouwde en politiek acceptabele methode om duurzaamheid te meten. In dit project wordt onderzocht of Total Factor Productivity (TFP) hiertoe dienst kan doen.

Werkwijze

Het onderzoek richt zich met name op de monetarisatie van externalities. De verschillende in de literatuur beschreven methodes hiervoor worden onderzocht op hun bruikbaarheid in het kader van dit project.

Projectresultaat (beschrijvend)

Het resultaat van dit project is een wetenschappelijk onderbouwde en politiek acceptabele methode om duurzaamheid te meten. Het gebruik van de methode wordt gedemonstreerd aan de hand van enkele cases.

Deliverables

  • Rapport waarin de methode beschreven wordt
  • Presentatie tijdens workshop van OECD
  • Congresbijdrage op nader te bepalen congres
  • Peer-reviewed artikel in een wetenschappelijk tijdschrift