Project

Duurzame fokkerij

Het ligt voor de hand dat, in aansluiting op de haalbaarheidsstudie, fokkerijorganisaties vervolgstappen nemen – in samenwerking met onderzoek en ketenpartijen – om tot registratiesystemen te komen die van waarde zijn voor de fokkerij.

Het ligt voor de hand dat, in aansluiting op de haalbaarheidsstudie, fokkerijorganisaties vervolgstappen nemen – in samenwerking met onderzoek en ketenpartijen – om tot registratiesystemen te komen die van waarde zijn voor de fokkerij. Tussen en binnen veehouderijsectoren zijn verschillende modellen nodig/mogelijk. Eén systeem per sector ligt waarschijnlijk niet voor de hand. Slimme keteninteracties zijn nodig, zowel in grote als in kleinere ketens. In iedere keten heeft fokkerij een rol te spelen om passend uitgangsmateriaal te leveren.

Publicaties