Project

Duurzame Zuivelketen 2.0

Het doel van het project Kringloopwijzer is de ontwikkeling van een breed toepasbaar instrument dat op een individueel melkveebedrijf de efficiëntie van stikstof, fosfaat en koolstof en de bijbehorende verliezen, per schakel in het bedrijfssysteem, nauwkeurig in kaart brengt en vergelijkt met normwaarden (wat staat de overheid toe) en referentiewaarden (hoe scoren anderen in vergelijkbare omstandigheden).

Daarnaast wordt een structuur opgezet om automatisch gegevens in te lezen, waarbij bovendien een structuur voor controle, verificatie en handhaving is opgezet. Het instrument biedt de veehouder inzicht en handvatten om de nutriëntenverliezen gericht en efficiënt te reduceren.

Samenwerking

Dit project bestaat uit een samenwerking van verschillende actoren in de melkveehouderij te weten: de melkveehouders, de zuivelindustrie, de veevoederbedrijven, de fokkerij bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tevens is de overheid (ministeries Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu) betrokken bij de ontwikkeling. Het project sluit nauw aan bij de projecten Koeien en kansen en Dairyman.

Praktijk

In het project Kringloopwijzer vindt zowel de wetenschappelijke ontwikkeling plaats als de introductie in de praktijk via voorlopergroepen. Er wordt voor de pilots rond dit instrument tevens een beroep gedaan op de subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven. Dit project betreft valoriserend onderzoek en levert een bijdrage aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen onder het thema biodiversiteit en milieu.

Nieuws

Publicaties