Project

EcoCertified-zonneparken

Van eind 2021 tot eind 2025 gaat het MOOI-project EcoCertified Solar Parks lopen. Hiervoor is een groot consortium gevormd van Wageningen Universiteit, Wageningen Research, TNO, 10 ontwikkelaars van zonneparken, Eelerwoude en NL Greenlabel. Totale omvang 4,5 miljoen euro. Eco-zonneparken neemt daarin een deel van de eigen bijdrage van de WUR voor haar rekening.

Doel van het project is het ontwikkelen van een certificaat/label gevoed door wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor ontwerp en beheer van natuur inclusieve zonneparken. Voor die onderbouwing wordt door drie AIO's onderzoek gedaan in 20+ zonneparken aan bodem en boven en ondergronds biodiversiteit. De ecologische richtlijnen worden geintegreerd en geevalueerd op maatschappelijke en economische haalbaarheid. Verder wordt een beheerexperiment uitgevoerd en innovatieve meetmethoden voor biodiversiteit ontwikkeld. Bij het begin van het project wordt een eerste versie van het label ontwikkeld. Dit wordt uitgeprobeerd en in de loop van de jaren verbeterd. Op het eind van het project ligt er een bruikbaar EcoCertified Solarlabel dat hopelijk door overheden voorgeschreven gaat worden. Er wordt ook een basis gelegd voor verdere kennisontwikkeling over natuurinclusieve zonneparken na afloop van het project.

Publicaties