Project

Effectieve Europese samenwerking dierlijke genetische bronnen

Het Europese netwerk voor dierlijke genetische bronnen (ERFP: European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources) levert een belangrijke bijdrage aan effectief behoud en duurzaam gebruik van dierlijke genetische bronnen op Europees niveau door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen nationale programma’s en tussen nationale genenbanken.

ERFP kent een aantal prioriteiten, waaronder de ontwikkeling van het Europese netwerk van nationale genenbanken (EUGENA), en het toegankelijk maken en up-to-date houden van informatie over dierrassen en genenbankcollecties via een Europese web portal en database (EFABIS).

CGN vertegenwoordigt Nederland binnen ERFP en speelt een actieve rol binnen ERFP, in het bijzonder de Working Group Ex Situ Conservation (voorzitter) en de Working Group Documentation and Information.

Gerealiseerde producten 2019:

  • Informatie over de genenbanken en genenbankcollecties is toegankelijk via de EUGENA web portal. https://www.eugena-erfp.net/en/. EUGENA Memorandum of Understanding is ondertekend door ruim 10 landen.
  • Bijdrage aan de ERFP richtlijnen voor de ontwikkeling van Material Transfer Agreements en Material Acquisition Agreements voor genenbanken.
  • Bijdragen aan expert workshops en stakeholder workshop in het kader van EU GenRes Bridge project, waarmee de eerste stappen zijn gezet richting Europese strategie ontwikkeling voor agrobiodiversiteit.
  • Diverse bijdragen geleverd aan de gezamenlijke bijeenkomst van de ERFP werkgroepen Ex Situ, In Situ en Documentatie, juni 2019 in Madrid.
  • Resultaten van het Horizon 2020 IMAGE project zijn door CGN gepresenteerd op wetenschappelijke congressen (EPSG-Praag, EAAP-Gent) en er is bijgedragen aan internationale trainingen (Wageningen, Cairo)
  • Publicatie van het rapport van de Preparatory action EU plant and animal genetic resources in agriculture No 2, over “Valorization of underutilized or neglected plant and animal genetic esources”.
  • Jaarlijkse vrijwillige contributie van Nederland voor ERFP.

    Publicaties