Project

Eiwitten van de toekomst: nutritionele kwaliteit en bio-functionele activiteit na vertering

Er is een dringende behoefte aan efficiënt geproduceerde eiwitten voor opname in het menselijk dieet. Tegen de achtergrond van de toenemende wereldbevolking en de toenemende welvaart, wordt er een toename van de vraag naar eiwitten verwacht.

Eiwitten uit verschillende bronnen

Dat betekent dat er optimaal gebruik gemaakt moet worden van eiwitten uit verschillende bronnen die zijn afgestemd op specifieke behoeften en eisen voor de mens. Wetenschappelijke hulpmiddelen en onderbouwing zijn daarbij onmisbaar. In dit onderzoeksproject zal de nadruk liggen op de bijdrage die duurzame eiwitten kunnen leveren aan de humane aminozuurbehoefte, en aan evaluatie van bio-functionele eigenschappen van peptiden die als intermediair worden gevormd bij eiwitvertering.

Interessante eiwitbronnen 

Het algemene doel van dit project is de nutritionele kwaliteit en bio-functionele activiteit van eiwitten te onderzoeken. Daarbij gaat het om duurzaam geproduceerde eiwitten. Eiwitten met een plantaardige oorsprong, of uit reststromen. De focus van het onderzoek ligt op:

  • De voedingsbehoeften;
  • De bescherming van de darm-barrièrefunctie;
  • En het bevorderen van immunologische tolerantie.

Uitgebreide in vitro en in vivo analyses worden ontwikkeld en gecombineerd in een systematische screening.

Publicaties