Project

Elkas: Elektriciteitsproducerende kas

Een elektriciteitsproducerende kas wekt elektriciteit op uit het zonlicht dat niet nodig is voor de plantengroei. Dit Elkas-principe, ontwikkeld door Plant Research International, blijkt technisch haalbaar te zijn. Wel zijn eenvoudiger mechanismen nodig en goedkopere uitvoeringen.

Doelstelling

De technische doelstellingen van het project zijn:
  • Verhoging van de energieopbrengst door een aangepaste energieconversie (andere zonnecellen, thermische omzetting en/of ander concentratiesysteem)
  • Verbetering van de zonnecel modules (geen schaduwwerking, betere energie-efficiĆ«ntie)
  • Verbetering van de concentratie en de regelbaarheid door betere NIR folie montage eenvoudiger mechanisch ontwerp voor de NIR-focussering en optimale regeling
Het onderzoek levert een directe bijdrage aan de energiedoelstellingen in de vorm van elektrische en thermische energie. Het project draagt bij aan het toekomstbeeld van een kas zonder fossiele energie in 2020.

Werkwijze

In de periode 1 juli t/m 1 oktober 2012 heeft de Elkas vrijwel continu gedraaid, enkele storingen daargelaten. In deze periode zijn inmiddels voldoende metingen verzameld om een goede schatting van de productie voor een heel jaar te maken en daarmee de potentie van het concept te bepalen.

Resultaten

De proefkas presteert grofweg 50% van wat berekend is voor de proefkas. De oorzaken hiervan zullen we in de komende periode verder onderzoeken. De meest waarschijnlijke oorzaak is de verminderde focus vanwege doorbuiging van de lamel.

Publicaties