Project

EU Decathlon

In EU Decathlon worden kost-efficiënte DNA-methoden ontwikkeld voor de detectie en identificatie van o.m. niet in Europa toegelaten genetisch gemodificeerde organismen, tabak en beschermde planten- en diersoorten.

In het Decathlon-project wordt aan verschillende DNA-gebaseerde methoden gewerkt, op basis van verschillende moleculair-biologische technieken. Door verschillende vraagstellingen te koppelen kan er een betere interactie en kruisbestuiving optreden omdat de basale detectievragen vaak vergelijkbaar zijn. Binnen Decathlon wordt gewerkt aan efficiënte enkelvoudige en multimethoden op het terrein van i) EHEC, ii) niet-toegelaten GGO’s en de iii) douane-issues tabak en beschermde diersoorten (CITES). Het RIKILT zal vooral betrokken zijn bij de laatste twee onderwerpen. De focus ligt bij het ontwikkelingen van multimethoden op basis van Next Generation Sequencing (NGS) en de bijbehorende bioinformatica. RIKILT coördineert dit Europese onderzoeksproject.

Publicaties