Project

Feiten en Cijfers Vergroening GLB

De vergroening van het GLB is in 2015 van start gegaan en is voor 2016 voor de Nederlandse situatie geanalyseerd (Doorn & Smit, 2017) op basis van een methode voor monitoring ontwikkeld door Van Doorn et al. (2015).  De projectbeschrijving beoogt een herhaling van de nationale monitoring van de vergroening maar dan voor het jaar 2017 op basis van een verder geactualiseerde methode rekeninghoudend met de verschillende inzichten over vergroeningsimplementatie eneffectiviteit die al uit recent verschenen evaluatie studies (binnen en buitenNederland) zijn voortgekomen.

De projectbeschrijving beoogt een nationale monitoring van de vergroening voor het jaar 2017. Hierbij zal allereerst de monitoring methode zoals uitgewerkt door van Doorn et al (2015) en al toegepast voor 2016 (Doorn en Smit, 2017) verder geactualiseerd worden in het licht van de recente aanpassingen in het vergroeningsbeleid (Delegated Act 2017 (C(2017) 735 final)) en de verschillende nationale en EU brede evaluatie studies die recent zijn verschenen. Vervolgens zal de monitoring van de resultaten van de vergroening worden uitgevoerd voor het jaar 2017 volgens de geactualiseerde methode en gebruikmakend van. Deze omvat de participatie in gewasdiversificatie en equivalente maatregelen en de maatregelen voor blijvend grasland en ecologische aandachtsgebieden. Tenslotte
zullen de resultaten worden geïnterpreteerd wat betreft te verwachten effecten
in relatie tot de gestelde doelen van de vergroening.

Publicaties