Project

Foodcase

Onderzoek naar de (gedeeltelijke) overgang van de bevroren keten naar een omgevingstemperatuurketen, binnen de zogenaamde externe supply chains. Dit door gebruik te maken van de gemaksmaaltijden oplossingen van Foodcase. Een essentieel element van deze is dat het mogelijk moet zijn om producten aan te bieden met een acceptabele smaak en textuur eigenschappen, hiervoor is consumentenonderzoek vereist.

Doelstelling

Het onderzoeken van de overgang van de bevroren keten naar een omgevingstemperatuurketen, binnen de zogenaamde externe supply chains door gebruik te maken van de gemaksmaaltijden oplossingen van Foodcase.

Aanpak en Tijdspad

Logistiekonderzoek

  1. Het verkrijgen van een beeld (met behulp van interviews en data-analyse) van het huidige niveau van de verliezen in de bestaande supply chain van 'aan boord’-gekochte luchtvaartmaatschappijmaaltijden.
  2. Bestudering en kwantificering van de kosten voor het elimineren van de bevroren / gekoelde keten.

Consumentenonderzoek

De meningen van consumenten over een aantal vergelijkbare maaltijden die worden bewaard, hetzij in de standaard manier of op de nieuwe manier, worden onderzocht. Het principe hierbij is dat de nieuwe ambientproducten na de bereiding op het gebied van smaak en textuur vergelijkbaar zijn met de huidige producten. De exacte experimentele ontwerp dat hiervoor nodig is, moet nog worden bepaald.

Resultaten

  1. In het eerste jaar (2013) wordt een beeld verkregen van de kosten en baten op het gebied van energiebesparing en afvalvermindering van het dagelijks gebruik van de nieuwe ambient supply chain, in vergelijking met de huidige bevroren / gekoeld keten. Vanaf het tweede jaar wordt een ontwerp voor de nieuwe ketting geproduceerd, met aandacht voor bevoorrading, organisatiestructuur, investeringen, desinvesteringen, en de fasering van de overgang. Indien mogelijk, wordt de impact op de CO2-uitstoot zal ook opgenomen.
  2. Houdbare (omgevings)maaltijden die consumenten acceptabel vinden, in een later stadium kunnen ook maaltijdcomponenten en / of snacks hieraan worden toegevoegd.