Project

Fuel4Me

Microalgen hebben een groot potentieel, maar de technologie voor het produceren van bulkproducten uit microalgen staat nog in de kindrschoenen. De meeste voordelen van microalgen zijn alleen getest in het lab, maar nog niet op grote schaal en op lange termijn in het werkproces. Om van microalgen een concurrerend product te maken is het belangrijk om de operationele kosten te verlagen en om ene positieve energiebalans te behalen.

Doelstelling

Het doel van het Fuel4Me project is om een van de unieke krachten van algen te exploiteren, namelijk de mogelijkheid om lipiden te produceren met energie uit fotosynthese. De algemene doelstelling van Fuel4Me is om een duurzame keten te realiseren voor de continue productie van lipiden met behulp van microalgen als productie-platform. Deze lipiden zijn uitstekend uitgangsmateriaal voor de productie van bulkproducten. Het grootste deel van de lipiden wordt gebruikt voor de productie van biobrandstoffen en een kleiner deel wordt gebruikt als component voor levensmiddelen en diervoeders (w3 vetzuren). Op deze manier leidt optimaal gebruik van biomassa gelijktijdig tot de productie van voedsel en brandstof.

Werkwijze

Het project is in verschillende werkpakketten (WP) verdeeld. Binnen WP1 en WP2 ligt de nadruk op het ontwikkelen van een continu een-staps-proces waarbinnen de productiviteit van liden in microalg-culturen wordt gemaximaliseerd. WP1 levert fundamentele kennis en schakelt technologie in onder gecontroleerde omstandigheden (binnen). In WP2 wordt deze kennis gebruikt en doorvertaald naar outdoor-productie op drie verschillende locaties. Het voornaamste doel van WP3 is het ontwikkelen van een continu downstream proces voor de omzetting van microalg-lipiden geproduceerd in WP2 in biobrandstof. Demonstraties van het productieproces van biomassa tot biobrandstof en co-producten, die het resultaat zijn van activiteiten in WP2 en WP3, zullen worden uitgevoerd in WP4 om het proces te testen en valideren onder industrieel gelijke condities. In WP5 wordt het hele proces geintegeerd en onderworpen aan een economische analyse en een LCA. Binnen WP6 wordt de verspreiding en het gebruik gewaardborgd en in WP7 wordt het projectmanagement behandeld.

Resultaten

De informatie die binnen Fuel4Me is verzameld zal de brandstoffen-industrie voorzien van geloofwaardige data die als basis gebruikt kunnen worden voor verder onderzoek en investeringen in microalgen. Als de belangrijkste obstakels zijn overwonnen, zal de industrie in een positie zijn om gezamenlijk met de wetenschappelijke gemeenschap te werken aan verdere ontwikkelingen zoals bioraffinage voor een volledige benuttingan alle biomassa componenten. Het opvoeren van de productie naar een volledig productieniveau om grote volumes te realiseren tegen lage kosten zou binnen de komende tien tot vijftien jaar mogelijk moeten zijn.

Fuel4Me is succesvol wanneer er een duurzaam proces voor continue productie van lipide voor levensmiddelsen/diervoeders en brandstof is ontwikkeld waarbij microalgen als productieplatform worden gebruikt.

Publicaties