Project

GLB Feiten en cijfers vergroening 2019

Het ministerie van LNV heeft vanwege de Motie Ouwehand, een jaarlijks een rapportage naar de Kamer toegezegd over de effecten van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Vanaf 2015 heeft WENR deze rapportage gemaakt in samenwerking met RVO die de cijfer levert waarop de monitoring gebasseerd dient te worden. In dit rapport zullen de monitoring resultaten komen te staan voor het jaar 2019. In het rapport worden de resultaten van 2019 ook vergeleken met de uitkomsten van monitoring voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018. Bij de beschrijving van de resultaten worden de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen genoemd.

Het ministerie van LNV heeft vanwege de Motie Ouwehand, een jaarlijks een rapportage naar de Kamer toegezegd over de effecten van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Vanaf 2015 heeft WENR deze rapportage gemaakt in samenwerking met RVO die de cijfer levert waarop de monitoring gebasseerd dient te worden. In dit rapport zullen de monitoring resultaten komen te staan voor het jaar 2019. In het rapport worden de resultaten van 2019 ook vergeleken met de uitkomsten van monitoring voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018. Bij de beschrijving van de resultaten worden de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen genoemd.

Publicaties