Project

Green solutions Refugee camps

In vluchtelingenkampen zijn leefomstandigheden vaak slecht. Uit ervaring weten we dat groen en locatiekeuze een verschil kunnen maken. Metropolitan Solutions kijkt naar de mogelijkheden om kennis te vertalen in toepassingen voor vluchtelingenkampen.

Wereldwijd zijn er talrijke vluchtelingenkampen. Het aantal vluchtelingen en daarmee het aantal kampen en de omvang daarvan neemt de afgelopen jaren sterk toe. De laatste cijfers (UNHCR Mid-Year Trends 2015) laten zien dat het aantal vluchtelingen is toegenomen van 10.4 miljoen (2011) naar 15.1 miljoen (2015). De verwachting is dat het aantal crises, vanuit conflictsituaties en natuurlijke rampen, de komende decennia niet substantieel zal afnemen, eerder toenemen. De kampen blijken opkomende stedelijke omgevingen, waarbij de tijdelijkheid vaak omslaat in een jarenlange nederzetting. Nederzettingen met bevolkingsaantallen die vergelijkbaar zijn aan normale steden, oplopend van 25.000 tot meer dan 100.000 bewoners. 

Veel van deze vluchtelingenkampen worden als tijdelijke nederzettingen gepland volgens heldere principes. Deze principes staan gevat in het UNHCR handboek (Handbook for Emergencies 3rd edition, UNHCR, 2007). Het handboek gaat beperkt in op relevante omgevingsfactoren bij de locatiekeuze en uitleg van deze tijdelijke kampen en omvat vrijwel geen groenblauwe inrichtingsprincipes. De afweging van omgevingsfactoren gaat vooral over bereikbaarheid en geschiktheid van het terrein, in termen van goede bereikbaarheid, beschikbaarheid van water, goede drainage en adequate omstandigheden voor sanitatie, en voorziet in een impact assessment van het vluchtelingenkamp op de bestaande omgeving.  

De leefbaarheid van de kampen staat sterk onder druk, zowel door de bevolkingsaantallen als door de omgevingsfactoren (terrein en klimaat). Denk daarbij aan luchtkwaliteit (stof), wateroverlast, hitte, maar ook aan mogelijkheden voor voorzien in vers voedsel, activiteiten en gevoel van geborgenheid. 

Op welke wijze kunnen (tijdelijke) groenblauwe strategie├źn en maatregelen, gebaseerd uit Metropolitan Solutions, bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid in vluchtelingenkampen?    

Publicaties