Project

Hulpmiddelen voor Impact Beoordeling: LIAISE, Eururalis, SEAMLESS en gewasgroei monitoring

Het belangrijkste doel van het FP7 Network of Excellence project LIAISE (2009-2014) is om “evidence based policy making” te ondersteunen. Deze ondersteuning wordt gegeven door te proberen om de kloof tussen onderzoekers en practitioners (beleidsmakers) te overbruggen, op een zodanige manier dat dit leidt tot een beter gebruik van IA tools in het beleidsproces. Hiervoor is het nodig om een duurzame community van onderzoekers en practitioners te ontwikkelen met:

  • Een beter begrip van het processen die spelen bij het uitvoeren van een Impact Assessment
  • Een “Shared Research Agenda ”
  • Een gedeelde “Toolbox”

Het project zal worden afgerond in 2014. De belangrijkste behaalde resultaten zijn tot dusverre:

  • Een gedetailleerde studie van IAs in de EU en de lidstaten
  • Een gedetailleerde studie van bijdragen van het onderzoek aan IAs
  • Verbeterde modellen en hun toepassing in test cases, zoals bijv in de test case “in renewal of European soil policy”
  • Een Toolbox met gecontextualiseerde beschrijvingen van IA kennis
  • Een “Shared Research Agenda ”
  • Installatie van een “Policy Board”
  • Waardevolle bevindingen vanuit de test cases

De belangrijkste les is dat de relevantie van onderzoek voor Duurzame Ontwikkeling slechts dan gewaarborgd is wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd in context met de vraag van de practitioners en in een dialoog tussen wetenschap en beleid.

Deze les zal verder worden uitgewerkt in een “Vision on IA for SD” en een “Charter”, te ondertekenen door partners die deel willen nemen in het toekomstige Netwerk (een Centre of Excellence) voor  “IA for SD”.

Publicaties