Project

HYSOL

Behalve voedsel en levensmiddelen produceert de Europese landbouw ook grote hoeveelheden restafval dat onbewerkt in de bodem terecht komt. Door deze reststoffen te onderzoeken kan de landbouw en het milieu hier zijn voordeel mee doen. Het duurzame afval kan bijvoorbeeld worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van een biobased economy.

Probleemstelling

In het project is een ontwerp gemaakt voor een solar energieplant die gebruik maakt van hernieuwbaar gas om zo de efficiency van het gebruik van solarenergie te verbeteren. Ook moet het de continuïteit van elektriciteitsproductie waarborgen door alleen dit ‘nieuwe’ gas te gebruiken. Er moet eerst grondig worden getest om zeker te zijn van de potentie van duurzame productie van biogas voordat dit type solar plant in grote oplage wordt ontwikkeld. 

Beoogde resultaten

Het doel van het project is om de potentie van biogasproductie uit landbouwafvalmaterialen te analyseren. Landbouwafval bestaat uit gewasresten, mest en gras, geproduceerd in regio’s waar het grasland niet optimaal wordt gebruikt.