Project

Innovaties dataverzameling duurzaamheidsmeting

CEI beschikt over veel actuele gegevens via ERI en EDI. Die informatie wordt nu vooral gebruikt in de vastlegging om via modellen te komen tot jaarresultaten. Uitdaging is het sneller gebruiken van deze gegevens om meer up-to-date informatie voor beleid en onderzoek te hebben.

CEI beschikt over veel actuele gegevens via ERI en EDI. Die informatie wordt nu vooral gebruikt in de vastlegging om via modellen te komen tot jaarresultaten. Uitdaging is het sneller gebruiken van deze gegevens om meer up-to-date informatie voor beleid en onderzoek te hebben.

In dit project zal enerzijds de waarde en de gebruiksmogelijkheden van gegevens afkomstig via ERI en EDI worden geinventariseerd. Anderzijds wordt nagedacht over mogelijke toepassingen zodat we meer kunnen doen met deze actuele gegevens.

Beoogde output is:

- interne notitie waarin huidige processen, kwaliteit data en toepassingsmogelijkheden worden beschreven

- expertise ontwikkeling naar toepassingsmogelijkheden zowel intern als extern.

Publicaties