Project

Innovatieve visserijmethoden wolhandkrab IJsselmeer

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) wil de visserij op het IJsselmeer meer perspectief bieden door mogelijkheden te verkennen gericht op wolhandkrab te vissen. Daarbij moet echter worden voorkomen dat bij verruiming van de mogelijkheden van een gerichte wolhandkrabvisserij een te grote visserijdruk op het schubvis- en aalbestand ontstaat (ongewenste bijvangst). De huidige gangbare vistuigen voor wolhandkrab zijn de schietfuik en grote fuik, waarbij de fuiken zijn voorzien van aanpassingen (grotere maaswijdte of aanbrengen van een PVC buis) zodat bijgevangen aal kan ontsnappen. Deze aanpassingen zijn echter niet bemeten op een ontsnapping van schubvis (baars, snoekbaars, blankvoorn, brasem). Daarom wil EZ onderzoek laten verrichten naar vistuigen die gebruikt kunnen worden voor de wolhandkrabvisserij met een zo laag mogelijke bijvangst van schubvis en behoud van mogelijkheden om aal te laten ontsnappen. Potentiële netaanpassingen aan de verschillende bestaande tuigtypen, zoals aan staandwant, schietfuik en hokfuik (ook wel grote fuik genoemd), en voor het IJsselmeer nieuwe visserijmethoden, zoals kreeften- of krabbenkorven, zouden de selectiviteit van wolhandkrabvisserij kunnen vergroten. Daarbij moet de mate van bijvangst en selectiviteit door deze verschillende visserijvormen onderzocht worden. Beroepsvissers op het IJsselmeer hebben waarschijnlijk ideeën over mogelijke aanpassingen aan bestaande tuigen of nieuwe visserijmethoden om wolhandkrab te vangen en die nu nog niet gebruikt mogen worden. EZ wil graag gebruik maken van deze kennis en heeft IMARES gevraagd deze te inventariseren. Naast de inventarisatiefase bestaat het project ook uit een onderzoek fase waarbij in de praktijk de nieuwe (aangepaste) visserijvormen door beroepsvissers zullen worden getest. De overheid hoopt dat dit uiteindelijk zal resulteren in een toename van visserijmogelijkheden op wolhandkrab op het IJsselmeer zonder ongewenste effecten op de schubvis- en aalbestanden.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) wil de wolhandkrabvisserij op het IJsselmeer meer mogelijkheden geven als duidelijk wordt dat dit niet gepaard gaat met substantiĆ«le bijvangst van aal en schubvis (baars, blankvoorn, brasem, snoekbaars). Visserij op wolhandkrab is mogelijk met verschillende vistuigtypen, zowel gangbare vistuigen met speciale aanpassingen voor ontsnapping van aal en schubvis als nieuwe vistuigtypen voor het IJsselmeer. De mate van bijvangst en de selectiviteit door deze verschillende visserijvormen zal worden onderzocht in een pilot onderzoek door beroepsvissers op het IJsselmeer met daarbinnen een waarnemersprogramma van IMARES. De periode voor deze pilot zal een jaar (2016) beslaan. De voorbereidingen voor de pilot zijn uitgevoerd in 2015. De eindrapportage zalworden gedaan in heteerste kwartaal van 2017.

Publicaties