Project

IPBES Technical Support Unit on Scenarios and Models

De Nederlandse overheid streeft zowel nationaal als internationaal naar behoud én duurzaam gebruik van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Vanuit deze visie ondersteunt de Nederlandse overheid het VN platform IPBES, dat staat voor ‘Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services’. Via het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit host Nederland de IPBES Technical Support Unit on Scenarios and Models, dat wordt geleid vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving met ondersteuning van de expertise van Wageningen University & Research.

De IPBES- Methodological Assessment Report on Scenarios and Models of Biodiversity and Ecosystem services identificeerde een aantal tekortkomingen in conventionele scenariobenaderingen voor biodiversiteit en ‘Nature's Contributions to People’, en concludeerde dat er behoefte is aan nieuwe scenario's voor de natuur om toekomstige IPBES-assessments te ondersteunen (IPBES 2016). Hierna is de IPBES expert group (2016 – 2019) en vervolgens de  IPBES task force (2019 – nu)  scenarios en modellen aangesteld. De Technical Support Unit heeft als doelstelling het ondersteunen van de task froce door het coördineren en faciliteren van:

  • het gebied van scenarios en modellen;
  • het katalyseren van de verdere ontwikkeling van scenarios en modellen door de brede wetenschappelijke gemeenschap voor toekomstige IPBES assessments.

Een belangrijke doelstelling van IPBES is het katalyseren van de ontwikkeling van op de natuur gerichte toekomst scenario's op meerdere schaalniveaus, voor het faciliteren van een sector- en schaal overschrijdende duurzame toekomst, om zo de achteruitgang in biodiversiteit en ecosysteemdiensten (BES) te beoordelen en tegen te gaan. Hierop is de IPBES expert group en opvolgende IPBES task force voor scenarios en modellen gestart met de ontwikkeling van een set toekomst scenario's, ‘Nature Futures’,  op basis van positieve, wenselijke, visies op menselijke relaties met de natuur. Dit omvat een iteratief proces zoals weergegeven in figuur 1, inclusief iteratieve raadplegingen van stakeholders gedurende het hele proces.

Figuur 1: Iteratief proces voor de ontwikkeling van positieve ‘Nature Futures Scenarios’
Figuur 1: Iteratief proces voor de ontwikkeling van positieve ‘Nature Futures Scenarios’

De werkzaamheden van de huidige task force heeft betrekking op: 1) het formuleren van positieve toekomstvisies voor de natuur; 2) de ontwikkeling van het Nature Futures Framework (Figuur 2) om de ontwikkeling van nieuwe mondiale BES-scenario's te ondersteunen; en het stimuleren van het modelleren van BES-scenario's. Op dit moment richt de task force zich op: 1) de ontwikkeling van een eerste set illustratieve ‘verhaallijnen’ van Nature Futures die beschrijven "hoe de wereld eruit kan zien" volgens verschillende waarde perspectieven op natuur binnen het Nature Futures Framework; 2) verdere ontwikkeling van indicatoren die nodig zijn om nieuwe BES-variabelen binnen elk scenario aan te pakken; en, 3) kwantificering van deze voorbeeld verhaallijnen binnen iteratieve modellering en scenarioanalyse. De Nature Futures Scenarios integreren dus zowel kwalitatieve illustratieve verhalen als kwantitatieve model uitkomsten.

Figuur 2: Het Nature Futures Framework dat de pluraliteit aan relaties tussen mens en natuur weergeeft, waarbij: blauw) Nature as Culture staat voor een samenleving die leeft in harmonie met de natuur; groen) Nature for Society staat voor de utilitaire waarden voor de natuur; en, orange) Nature for Nature waarin intrinsieke waarden voor de natuur, haar soorten, habitat’s en ecosystemen een hogere waarde krijgen dan voordelen voor de mens.
Figuur 2: Het Nature Futures Framework dat de pluraliteit aan relaties tussen mens en natuur weergeeft, waarbij: blauw) Nature as Culture staat voor een samenleving die leeft in harmonie met de natuur; groen) Nature for Society staat voor de utilitaire waarden voor de natuur; en, orange) Nature for Nature waarin intrinsieke waarden voor de natuur, haar soorten, habitat’s en ecosystemen een hogere waarde krijgen dan voordelen voor de mens.

Publicaties