Project

Kansen voor morgen 7: Opbouw strategie kennis over ruwvoerproductie en benutting in opkomende en ontwikkelingslanden

In Nederlandse programmas in China, Indonesië, Vietnam, Ethiopië, Kenia, Oeganda en Rwanda is verbeteren van de ruwvoervoorziening en voeren aangemerkt als top prioriteit. Veevoer is 70% van de kostprijs.

Op dit moment is er vrijwel geen uitwisseling van kennis tussen deze programmas in opbouw, terwijl wanneer er meer onderlinge verbindingen en mogelijk regie aangebracht zou worden dit een unieke mogelijkheid biedt voor de opbouw van een adequate strategische kennispositie op gebied van ruwvoerproductie (incl. recyclen van mineralen).

Publicaties