Project

Kennisuitwisseling Informatievoorziening Natuur

Dit programma coördineert en faciliteert, in overleg met het ministerie van EL&I, de gewenste informatievoorziening binnen Wageningen UR. Bovendien zorgt het ervoor dat de informatie en instrumenten up-to-date zijn.

Doelstelling

Het programma wordt uitgevoerd onder de bepalingen van het WOT-statuut met als doel maximale transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid.

Doelstellingen van het programma Informatievoorziening Natuur zijn:

  • Profileren van het programma WOT NLP Infrastructuur (WOT-04-008) en het versterken van de kenniscirculatie en de kennisbenutting, onder andere via workshops en themabijeenkomsten.
  • Het bevorderen van de communicatie binnen het programma. Zo ook tussen het programma en andere WOT N&M- en BO-programma’s. Met EL&I-beleidsdirecties, met name met NLP, en met derden.
  • Het stimuleren, coördineren en het vervaardigen van publicaties over projecten in het programma.

Beoogd resultaat

  • WOt-rapporten, WOt-papers, WOt-werkdocumenten (al dan niet in combinatie met Power pointpresentaties, YouTube filmpjes, et cetera) en eventueel bijdragen in (wetenschappelijke) tijdschriften.
  • Bijdragen aan programmabijeenkomsten zoals workshops en lunchbijeenkomsten.
  • Het communicatiebeleid voor het programma (in samenhang met andere communicatieprojecten binnen de WOT).

Werkwijze

Het project bestaat uit een aantal concrete activiteiten. Alle activiteiten lopen gedurende het gehele jaar parallel aan elkaar. De activiteiten zijn:

  • Het coördineren van het uitbrengen van WOt-rapporten, WOt-papers en WOt-werkdocumenten van afgerond onderzoek uit 2010 en af te ronden onderzoek in 2011.
  • Het coördineren van het uitbrengen van overige publicaties, zoals folders en posters.
  • Het (mede) organiseren en faciliteren van bijeenkomsten, workshops en symposia die binnen het programma worden georganiseerd.

Publicaties