Project

KvB-060 Update lijst medicijnen visteelt

Omdat de lijst diergeneesmiddelen te gebruiken voor vis van 1998 verouderd is moet deze geupdated worden. Vandaar dit project.


Naar aanleiding van het Gezondheidsraad advies "antibioticagebruik in de veehouderij" wordt in dit project de lijst van diergeneesmiddelen voor de visteelt versie 1998 up to date gemaakt.

Het antibiotica-deel in die lijst zal omgezet worden tot een KNMvD Formularium voor gebruik van antibiotica in de visteelt.


Publicaties