Project

kwaliteitsdetectie trostomaat

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met een Nederlands bedrijf dat jaar-rond smaaktomaten teelt, verpakt en verkoopt. Garantie van goede smaak en kwaliteit is daarbij belangrijk. De huidige kwaliteitsbeoordeling vindt plaats door visuele inspectie van medewerkers en kwaliteitscontroleurs. Onder druk van productie en menselijke fouten en verlies van aandacht is het moeilijk om een volledige objectieve en constante kwaliteitsborging te garanderen. Cameratechnieken zijn echter wel in staat om een reproduceerbaar en constant resultaat te leveren en scannen alle producten.

Doelstelling van het project is dan ook om de haalbaarheid te onderzoeken van automatische beeldverwerking en bij gebleken succes ontwikkeling tot een automatisch sorteerstation te realiseren. Hierbij ligt de focus op automatische inspectie van de kwaliteit voor flow-pack verpakking. Aspecten die onderzocht worden zijn:

a. Defecten aan tomaten (plekjes, neusrot, scheur, schimmel, geklapt, e.d.)

b. Defecten aan de steel en kroon (geelverkleuringen, meeldauw, kroonschimmel en rot)

c. Aantal losliggende tomaten (maximum grens drempelen)

d. Compositie tros in verpakking binnen gewenst template

e. Detectie van niet gewenste elementen (blaadjes, rommel, e.d.)

f. Detectie van de rijpheid van producten (groen-rood verkleuring)

Getracht wordt om dit te realiseren voor meerdere verpakkingen, meerdere cultivars en meerdere formaten trostomaat.

Nevendoelstellingen zijn: Vermindering van de uitval, verbeterde houdbaarheid en betrouwbaarheid in de keten, verbetering van de arbeidsomstandigheden, besparing van energie, veiliger en gezonder voedsel en een betere ketencommunicatie door objectieve informatie. Ook het communiceren en herleiden van kwantitatieve kwaliteitsinformatie en afkeurkenmerken naar herkomst en keten is onderdeel in het project.

Het project bestaat uit drie hoofdfasen waarvan alleen de eerste twee worden opgenomen in het project.

  • Fase 1 betreft het onderzoek en de ontwikkeling van de haalbaarheid van de verschillende afkeurkenmerken.
  • Fase 2 betreft de implementatie richting een eerste prototype en uitbreiding van het producten en verpakkingen pakket.
  • Fase 3 betreft implementatie bij Red Star. Deze laatste fase wordt door Red Star zelf buiten dit project uitgevoerd.

Het resultaat van fase 1 is een volledige score van alle afkeurkenmerken die vereist zijn voor en goede detectie. Dit wordt gemiddeld middels een presentatie en de data-sheets van iedere meting. Ook de algoritmen en software die ontwikkeld zijn, zijn beschikbaar voor vervolg. De score uit fase 1 wordt gegarandeerd in fase 2.

Fase 2 eindigt met een meetmodule die in een lijn metingen uit kan voeren voor een grote hoeveelheid producten. De meetmodule heeft een eigen user interfase, belichting en robuustheid. Binnen fase 2 zal samenwerking en participatie worden gezocht met een machinebouwer.


Publicaties