Project

Kwantitatieve eiwit detectie en identificatie

In Nederland en Europa wordt veel onderzoek gedaan naar de veiligheid en kwaliteit van ons voedsel. Het Instituut voor Voedselveiligheid (RIKILT) speelt binnen dit veld een belangrijke rol.

Door moderne productiemethoden en beter inzicht in de bereiding van allerlei voedselproducten is er de noodzaak ontstaan om gericht eiwitten in allerlei voedsel en gerelateerde producten te meten.

Specifieke doelen van dit onderzoek zijn:

  • Opzetten en implementeren van targeted MS proteomics technieken die nodig zijn om eiwitten in diverse (voedselgerelateerde) matrices aan te tonen.
  • Kwantificering van eiwitten met MS.
  • Onderzoeken binnen welke werkvelden de technieken toegepast kunnen worden.

Aanpak en tijdspad

De focus van het project is gericht op de implementatie van targeted proteomics. Met bijbehorende monster clean-up en concentratietechnieken. Het project kan grofweg in twee delen verdeeld worden. Als eerste zal in 2011 de kennis met betrekking tot targeted proteomics worden uitgebreid en geïmplementeerd. Denk daarbij onder andere aan het initiëren van samenwerkingsverbanden met researchgroepen die ervaring hebben met targeted proteomics. Gedurende 2011-2012 zullen de geïmplementeerde technieken toegepast worden op de volgende werkvelden:

1.      Allergenen

Allergische reacties worden vaak geïnitieerd door eiwitten die aanwezig zijn in levensmiddelen. Hoewel er steeds meer screeningsmethoden beschikbaar komen voor de detectie van allergenen in voeding, zijn er nog geen goede bevestigingsmethoden voorhanden.

2.      Authenticiteit

Er zijn allerlei waterbindende mengsels op de markt voor de grootschalige productie van vleesbereidingen. Deze mengsels worden onder meer toegepast in pluimveevlees. Echter, deze mengsels kunnen naast of in plaats van pluimvee-eiwitten andersoortige (gehydrolyseerde) eiwitten bevatten. Om verschillende redenen zijn dit ongewenste vermengingen. Om deze mengsels van vleessoorten op te sporen kan gebruik worden gemaakt van massaspectrometrische technieken.

3.      Eiwit groeihormonen

Het gebruikmaken van groeibevorderaars bij runderen is verboden en ongewenst. Beperkte kennis over op eiwit gebaseerde groeibevorderaars is voorhanden. We maken een overzicht van eiwitten die de lichaamssamenstelling en groei beïnvloeden. Deze eiwitten zullen worden gedigisteerd en geanalyseerd door gebruik te maken van nieuw geïmplementeerde MRM-MS technieken. Ook prestatiebevorderende eiwithormonen worden in dit subonderzoek onderzocht en geanalyseerd.

Resultaten

Voor het RIKILT is het essentieel om actief betrokken te blijven bij nieuwe ontwikkelingen omtrent voedselveiligheid. Kwantitatieve eiwitdetectie en identificatie is een veel belovende, en in sommige velden al bewezen, techniek die ook binnen het veld van voedselveiligheid zijn toepassing kan vinden.

De resultaten omvatten:

  •  Operationele methode voor de drie deelprojecten.
  •  Methodebeschrijving en indien de voortgang voldoende is validatie van de methode.
  •  Publicaties per deel-onderwerp.
  •  Identificatie van veelbelovende verwante toepassingsgebieden.
  •  Versterkte samenwerking tussen verschillende clusters binnen RIKILT.
  •  Succesvol pilotproject als acquisitietool voor verdere projecten.