Project

Markt voor biodiversiteit

Het doel van dit project is het analyseren van de markt voor biodiversiteitbescherming zoals die nu aan het onstaan is. Een ander doel is het vastleggen van criteria voor een institutionele structuur waaronder een globale markt voor biodiversiteit efficiënt kan functioneren.

Aanpak en tijdspad

In het onderzoek ligt de nadruk op de verdeling van voordelen en betrokkenheid tussen belanghebbenden in het betalingsverkeer, uitgaande van het belang van lokale drijfveren voor het behoud van de resterende biodiversiteit.

Het onderzoek is ook gericht op het bestuderen van de markt voor koolstof financiering (carbon credits) vanuit REDD (reduced emissions from degradation and deforestation) en de lessen die hieruit getrokken kunnen worden voor de biodiversiteitsmarkt.

Dit project is een combinatie van economie en ecologie. Het is gericht op het ontwerpen van een efficiënt en robuust betalingsverkeer met behulp van speltheoretische analyse van geïnstitutionaliseerde regelingen. Deze hebben betrekking op landgebruik voor natuurbescherming, met de nadruk op de meest bedreigde ecosystemen. Dit project besteedt ook aandacht aan mogelijke eenheden om biodiversiteit in te meten en te verhandelen.

Binnen het onderzoek is een case-study van het Mawas park in Indonesië opgenomen, een zeer bedreigd laagland veenbos in Indonesië. In dit bos bevindt zich de grootste overlevende populatie orang utans ter wereld. Momenteel wordt het gebied beheerd door een NGO (BOSF).

Resultaten

Dit project onderzoekt de wisselwerking tussen verschillende schaalniveaus in de vermarkting van biodiversiteitbescherming, en is ook relevant in de context van REDD (reduced emissions from degradation and deforestation) maatregelen. Het onderzoek draagt bij aan het duurzaam gebruik van de groene en blauwe ruimte in de internationale context.

Naast begeleiding van PhD student zijn er twee concrete outputs geleverd in 2013:

Van der Meer, P.J. 2013. Tropical Peat Swamp Forests: Forest use, ecosystem services, and rehabilitation. Oral presentation during workshop “”Introduction to Ecosystem Services”. Organised by Palangka Raya University and Wageningen University, Wednesday 27 February 2013, Palangkaraya, Central Kalimantan, Indonesia.

Van der Meer, P.J. 2013. Opportunities for sustainable forestry in peatlands. Oral presentation, seminar on sustainable lowland management, Jakarta, June 27 2013. Partners for Water

Publicaties