Project

Meerzijdige aanpak schadelijke exoten Caribisch Nederland

Op klimaatverandering na, vormen invasieve soorten tevens de grootste bedreiging voor de tropische natuur van Caribisch Nederland. Vanaf 2011 richt het natuurbeleid van MinEZ zich mede actief op deze problematiek.

Vorig jaar is een aanvang gemaakt met een lokale aanpak van twee van de meest schadelijke soorten op land, namelijk loslopend vee (St. Eustatius) en verwilderde katten (Saba). Dit jaar komen deze twee vraagstukken weer aan bod en wordt een innovatieve aanvang gemaakt met de aanpak van marine invasieve soorten. Dit project betreft dus een driedelig project met aandacht aan zowel mariene als terrestrische problemen, aan kennisontwikkeling maar ook implementatie en draagvlak vorming door het neerzetten van succesvolle interventies.

Publicaties