Project

Mesttoediening, emissies en bodemleven

Er is discussie over het effect van mesttoedieningstechniek op bodemleven en bodemkwaliteit (zoals gehalte en samenstelling van organische stof), op stikstofopname door het gras, op uitspoeling van nitraat uit de wortelzone naar het grondwater, en op de vorming van lachgas. Deze informatie is van belang voor toekomstige beslissingen over vrijstelling voor het bovengronds toedienen van mest.

Wageningen Research (WR) en het Louis Bolk Instituut (LBI) voeren een project uit naar de effecten van mesttoediening op bodemkwaliteit en stikstofprocessen.

Publicaties