Project

Methodeaanpassing en expertisebehoud chemische, histologische en bioassay methoden

Het gaat in dit project om het operationeel houden van ruim 60 analysemethoden en van kennis die in voorafgaande projecten rond Wettelijke Onderzoeks Taken in de periode 2004-2011 is ontwikkeld.

Deze chemische, histologische en bioassay methoden moeten tevens worden aangepast aan veranderende regelgeving en eisen vanuit beleid en rechtspraak. Verder bestaat een wettelijke verplichting voor EURL en NRL om methoden en expertises op peil te houden.

Onderhoud van theoretische en praktische expertise op het gebied van I) chemische, II) histologische en III) bioassay analysemethoden, waaronder:

  • Aanpassing van bestaande methoden, bijvoorbeeld integratie van nieuwe stoffen of uitbreiding naar nieuwe matrices  
  • Op peil houden van de praktische expertise van onderzoeksmethoden die minder frequent worden toegepast  
  • Actualiseren van kennis met relevantie voor de betroken methoden en gebieden  
  • Ad-hoc NVWA methodeaanpassing/methodeontwikkeling.  

Aanpak en tijdspad

De selectie van nieuw te integreren stoffen en matrices in bestaande methoden wordt in afstemming met nVWA Wageningen bepaald. Activiteiten betreffen:

  • Chemische methoden  
  • Histologische methoden  
  • Bioassay methoden voor antibiotica en groeibevorderaars  
  • Conferentiebezoek, studie van actuele vakpublicaties.

Resultaten

In 2012 zijn verschillende publicaties uitgekomen naar aanleiding van uitgevoerde werkzaamheden binnen dit project in de afgelopen jaren (zie overzicht) en een vertrouwelijk jaarrapport.

Publicaties