Project

Migratieknelpunten schieraal

De verwachting is dat vissers en waterschappen willen meewerken aan het migreren van de schieraal. Het ministerie van EZ faciliteert dit door ontheffingen te verlenen aan vissers. Een actuele top 30 van migratieknelpunten is nodig met direct toepasbare informatie die bruikbaar is bij een ontheffingsaanvraag van vissers.

Doelstelling

In het verleden is een top 30 opgesteld van migratieknelpunten (kunstwerken als sluizen, gemalen, et cetera) voor paling in Nederland. Probleem is dat deze niet gedifferentieerd is naar intrekproblemen voor glasaal en uittrekproblemen voor schieraal. Ook zijn er inmiddels veranderingen bij knelpunten opgetreden. De meest urgente vraag betreft een knelpuntenanalyse voor de uittrek van schieraal. Doelstelling van dit project is het opstellen van een actuele top 30 knelpunten. Tevens moet dit direct toepasbare informatie opleveren die bruikbaar is bij een ontheffingsaanvraag van vissers.

Resultaten (beoogd)

Rapportage in april 2013. De informatie moet ertoe leiden dat het ministerie van EZ een goed onderbouwd besluit kan nemen bij een ontheffingsaanvraag door vissers.

Plan van Aanpak

Dit project bestaat globaal uit:

  • Opvragen van beschikbare data
  • Kleine watergangen inschatten en opnemen
  • Inschattingen maken op basis van GIS-model
  • Knelpunteninventarisatie met bezoek aan waterbeheerders
  • Inschatting maken van verliezen schieraal
  • Ranking knelpunten en rapportage

Publicaties