Project

Monitor bloedluis

Beheersing van vogelmijt (=bloedluis) bij legpluimvee is noodzakelijk omdat deze plaag aanzienlijke schade aanricht in de pluimveehouderij en gezondheid & welzijn van mens en dier aantast. Momenteel zijn geen effectieve bestrijdingsmethoden beschikbaar.

Doelstellingen Project

Het onderzoek betreft de ontwikkeling van een geautomatiseerde vogelmijtmonitor.

Aanpak en tijdspad

Globale planning

  • 2013: Het prototype van de teller wordt ontworpen en gebouwd, evenals een gedeelte van het computermodel dat de dynamiek van de vogelmijtpopulatie in de stal beschrijft. Vervolgens wordt de teller wordt getest op laboratorium- en kleine dierexperimentele schaal.
  • 2014:Het computermodel dat de dynamiek van de vogelmijtpopulatie in de stal beschrijft wordt afgebouwd en de optimalisatie algoritme wordt uitgewerkt en gevalideerd.
  • 2015: De vogelmijtmonitor (koppeling van teller+computermodel) wordt geoptimaliseerd met testen op een praktijkbedrijf.
  • In 2016 en 2017 wordt de vogelmijtmonitor verder praktijkrijp gemaakt in een aantal praktijkstallen en zullen, in samenwerking met leveranciers, grootschalige praktijkproeven met roofmijten worden uitgevoerd.

Resultaten

Implementeerbaar prototype voor de vogelmijtmonitor.

De automatische vogelmijt teller werd in juni 2018 onthuld door Hugo Bens (LTO NOP) en Iris Odink (NVP). Voor een proactieve bestrijding, en daardoor een beter kippenwelzijn én hogere productie. Ontwikkeld door het bedrijf Hotraco op basis van ons prototype. De teller is nu beschikbaar voor pluimveehouders, onderzoeksinstellingen en productonwikkelaars.
De automatische vogelmijt teller werd in juni 2018 onthuld door Hugo Bens (LTO NOP) en Iris Odink (NVP). Voor een proactieve bestrijding, en daardoor een beter kippenwelzijn én hogere productie. Ontwikkeld door het bedrijf Hotraco op basis van ons prototype. De teller is nu beschikbaar voor pluimveehouders, onderzoeksinstellingen en productonwikkelaars.

Publicaties