Project

National Focal Point Access and Benefit Sharing als aanspreekpunt voor gebruikers

De afgelopen jaren is Access and Benefit-Sharing (ABS), de regulering van de toegang tot en het gebruik van genetische bronnen en het delen van de voordelen voortkomend uit dit gebruik tussen leveranciers en gebruikers, op internationaal vlak een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Nederland is partij bij de drie internationale overeenkomsten die regels met betrekking tot ABS bevatten: de Convention on Biological Diversity (CBD), het Nagoya Protocol, en de International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA).

Access and Benefit-Sharing (ABS), de regulering van de toegang tot en het gebruik van genetische bronnen en het delen van de voordelen voortkomend uit dit gebruik tussen leveranciers en gebruikers, op internationaal vlak een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De in 2014 door de Europese Unie vastgestelde Verordening 511/2014 ter implementatie van het Nagoya Protocol in de EU maakt het wettelijk verplicht voor alle gebruikers van genetische bronnen om de noodzakelijke inspanning te leveren om er zeker van te zijn dat de genetische bronnen en de betrokken traditionele kennis in kwestie op wettelijk juiste manier werden verkregen, en dat de voordelen uit het gebruik worden verdeeld.

Het project ‘National Focal Point ABS als aanspreekpunt voor gebruikers’ zorgt ervoor dat er bij de verschillende groepen van gebruikers van genetische bronnen in Nederland een adequaat bewustzijn ontstaat over afspraken met betrekking tot ABS, en voldoende kennis aanwezig is over de inhoud van relevante wet- en regelgeving. Hiermee moet bijgedragen worden aan de totstandkoming van ‘gedragen implementatie’ van ABS regelgeving in Nederland.

De belangrijkste activiteiten zijn het up-to-date houden van een interactieve, tweetalige (Nederlands en Engels) website (www.absfocalpoint.nl), interactie met koepelorganisaties, verenigingen en vakbladen van gebruikers., en het onderhouden van contacten met NFP’s in andere landen ten behoeve van kennis- en informatie-uitwisseling.

Gerealiseerde producten 2019:

  • De tweetalige website van het National Focal Point (NFP) ABS (www.absfocalpoint.nl) is up-to-date gehouden door het toevoegen van nieuwe informatie (onder meer over het WHO Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework) en nieuwsberichten. Het aantal pageviews is sterk toegenomen
  • De NFP-helpdesk heeft een groot aantal schriftelijke en telefonische vragen beantwoord van een breed scala aan publieke instellingen en bedrijven (uit Nederland en het buitenland).
  • Presentaties over de internationale en nationale ABS-regelgeving m.b.t. het gebruik van genetische bronnen. Tevens artikelen voor vakbladen en websites.
  • De informatie over Nederland op de ABS Clearing-House (ABSCH) website van de CBD m.b.t. contactpersonen en ABS-regelgeving werd up-to-date gehouden.
  • Regelmatig overleg met LNV en de NVWA over de implementatie van het Nagoya Protocol en EU-Verordening 511/2014, en ter voorbereiding van nationale en internationale ABS-bijeenkomsten.
  • In opdracht van de Europese Commissie (additionele financiering) zijn draft guidance documenten ontwikkeld voor de implementatie en interpretatie van de EU ABS Verordening

    Publicaties