Project

Natuurlijke geboorte extreme vleesrassen

De doelstelling van het project is om de sector te motiveren, te inspireren en te faciliteren om zelf als sector het probleem van moeilijke geboortes bij dikbilrunderen sterk te verminderen.

Doelstelling

Bij luxere veerassen als Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont worden kalveren relatief vaak geboren via een keizersnede. Gedacht werd dat dit veroorzaakt werd door het dikbilgen, maar het blijkt dat een nauw bekken, veroorzaakt door onbedoelde selectie voor een kleiner skelet, de belangrijkste reden is. Het doel van dit project is om de sector te motiveren, te inspireren en te faciliteren om zelf als sector het probleem van moeilijke geboortes bij dikbilrunderen sterk te verminderen.

Beoogd resultaat

In 2006 is vooral gewerkt aan draagvlak voor het werken aan natuurlijk afkalvende luxe vleesveekoeien (ook wel dikbilkoeien). De sector heeft toen uitgesproken om hiermee verder te gaan.

In 2007 hebben drie werkgroepen uit de sector de plannen verder uitgewerkt en ingevuld. De sector heeft opnieuw brede steun voor de plannen gegeven.

In 2008 zijn 15 veehouders als voortrekker geselecteerd om met ondersteuning gericht te gaan fokken voor natuurlijk afkalvend luxe vleesvee. Ze hebben toegezegd om op termijn hun ervaringen met andere houders van dit type vleesvee in hun regio te delen.

In 2006 -2011 zijn van 822 Verbeterd Roodbont en 520 Belgisch Witblauw dieren de binnenmaten gemeten, waarvan een groot deel meerdere jaren. In totaal zijn er 2.040 metingen uitgevoerd. Met deze informatie kon advies gegeven worden over welke koeien het meest geschikt zijn voor het fokken van natuurlijk kalvende dieren en bij welke koeien een natuurlijke geboorte nu al mogelijk zou kunnen zijn.

Na 2012 zet het stamboek Verbeterd Roodbont het project in eigen beheer voort en stimuleert de leden om mee te doen aan het meetprogramma. Als fokkers de dieren laten keuren voor het stamboek is de meting gratis. Eén stamboek inspecteur is opgeleid om zelf de metingen te doen.

Werkwijze

Het project creëert draagvlak voor het streven naar natuurlijke geboortes bij Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont vee door te laten zien dat het kan zonder veel verlies van kwaliteit en dat het gewenst is door de samenleving. Het project helpt vooruitstrevende veehouders in de praktijk hiermee op gang door waar mogelijk onzekerheden zo klein mogelijk te maken, de noodzakelijke veranderingen in de manier van werken te faciliteren en eventuele belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen. Metingen van de binnenmaten van koeien en stieren hebben inzicht gegeven in welke koeien geschikt zijn voor het fokken van koeien die een natuurlijke bevalling kunnen krijgen en welke koeien nu al natuurlijk zouden kunnen bevallen.

Publicaties